Uskladnenie pneumatík

Uskladnenie pneumatík eliminuje problémy s odvozom a dovozom pneumatík do servisu a s ich uskladnením. Očistené a odborne ošetrené sú pripravené na nasledujúcu sezónu.

Comments are closed.